Compositie/kinderlied


images/ccmj_20100824_00442.jpgMichiel Megens schrijft muziek in opdracht van allerlei onderwijsinstellingen maar ook voor diverse andere organisaties. Denk hierbij aan muziek voor korte films of documentaires, maar ook aan theaterproducties gericht op kinderen en/of volwassenen. Zo schreef hij muziek voor o.a. buro Klaas Huizenga (i.s.m. Stichting Het Groninger Landschap) en Het Kunstencentrum Groningen. Sinds kort werkt hij samen met de cineast Anne van Slageren

De afgelopen jaren maakte hij meer dan 150 liedjes voor kinderen. Met Betty Sluyzer heeft hij sinds 2009 diverse cd's gemaakt.

In opdracht van diverse bibliotheken schrijft hij muziek en een interactief theaterprogramma bij prentenboeken van het jaar. Daarbij levert hij een didactische handleiding zodat onderwijzers en peuterleidsters het programma na het volgen van een workshop ook zelf kunnen uitvoeren. Voor deze theaterprogramma's werkt hij ook samen met anderen zoals Muzi.

Improvisatie behoort ook tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld het muzikaal omlijsten van voorleesprogramma's


Uit Coco kan het: 'Vliegen als de beste'

Uit Winterpiano

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Michiel Megens heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d..